Informacje
Programy i strategie
Zamówienia publiczne
Nabór pracowników
Edukacja, kultura i sport
Opieka zdrowotna
Zarządzanie kryzysowe
Organizacje pozarządowe
Starostwo
Dane kontaktowe
Załatw sprawę!
Jednostki organizacyjne
Struktura organizacyjna
Samorząd
Zarząd Powiatu
Rada Powiatu
Komisje Stałe
Nasz Powiat
Charakterystyka
Rys historyczny
Turystyka i zabytki
Gospodarka
Mapa powiatu
Gminy
Baranów Sandomierski
Gorzyce
Grębów
Nowa Dęba
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Drukuj

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwórcy, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne


Do pobrania:

→ Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  zgodny z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zm.).

Opłaty:
Na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit. c, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635) oraz części III ust. 40 załącznika do ustawy za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2011 zł, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł,
  3. pozostałe 506 zł.


Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do godz. 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, pok. nr 4

tel. 015 822 15 95 wew. 243

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Tarnobrzeskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

 
Na skróty
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
  Geoportal Powiatu Tarnobrzeskiego

Zdjęcia panoramiczne Filmy

 Wybory 2014

 Infolinia Konsumencka

 


 Ekomuzeum w widłach Wisły i Sany

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

Galerie