Informacje
Programy i strategie
Zamówienia publiczne
Nabór pracowników
Edukacja, kultura i sport
Opieka zdrowotna
Zarządzanie kryzysowe
Organizacje pozarządowe
Starostwo
Dane kontaktowe
Załatw sprawę!
Jednostki organizacyjne
Struktura organizacyjna
Samorząd
Zarząd Powiatu
Rada Powiatu
Komisje Stałe
Nasz Powiat
Charakterystyka
Rys historyczny
Turystyka i zabytki
Gospodarka
Mapa powiatu
Gminy
Baranów Sandomierski
Gorzyce
Grębów
Nowa Dęba
Grębów Drukuj
Urząd Gminy Grębów
39-410 Grębów
tel. 15 811 27 15
fax 15 811 28 05, 15 851 37 50
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.grebow.com.pl

Wójt - Kazimierz Skóra
Zastępca Wójta Robert Pędziwiatr
Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy DrewniakRys historyczny

Na lewym brzegu Łęgu, w dolnym jego biegu, od blisko siedmiu wieków istnieje wieś Grębów. Nazwa Grębów jest archaiczna, wywodzi się od prasłowiańskiego słowo „gręba”, co znaczy wzgórek. Pierwszymi osadnikami ziemi położonej w samym sercu puszczy byli smolarze, bartnicy, łowcy, wypalacze rudy, o czym świadczą nazwy osad: Sokół, Jamnica, Wydrza, Ruda. Tereny te odwiedzali często królowie goszcząc na łowach czy przybywając w pobliskim sandomierskim grodzie.

W związku ze wzrostem osadnictwa na tym terenie utworzono w 1515 r. parafię w Grębowie. Społeczność Grębowa i przylegających osad stanowiła w znacznym stopniu ludność napływową - jeńcy licznych wojen i najazdów. Świadectwem tego są zachowane do dziś nazwiska wielu mieszkańców: Dul, Dec, Saja, Maciek, Dyl, a także nazwy przysiółków: Jamnica, Tatarowa Góra. Tereny te były świadkiem wielu wydarzeń historycznych m.in. najazdy Tatarów, Szwedów, walki chłopów z wojskami austriackimi.

Dokumenty historyczne potwierdzają, że dawni mieszkańcy Grębowa i okolic byli prawymi i butnymi, skorymi do „wypitki i do wybitki”.

Dziś już wielkiej puszczy nie ma. Została wykarczowana, pozostała wieś wierna swej nazwie i tradycji. Dzisiejszy Grębów jest nowoczesną wsią, bogatą i ciągle się rozrastającą. Współczesny Grębów ciągnie się prawie 5 km w kierunku wschód - zachód, 3 km na północ - południe, jako typowa ulicówka z przysiółkami: Wiry, Grądki, Niwa, Palędzie, Szlachecka, Kąt. W związku z bliskością Kopalni Siarki, która od 1964 roku dawała zatrudnienie okolicznej ludności zmieniła się struktura zawodowa mieszkańców. Jednakże po latach świetności kopalnia „Jeziorko” upadła i ponownie głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i praca w sektorze prywatnym.

Od 1975 r. Grębów jest stolicą gminy. Z całości wsi wyraźnie wyodrębniła się część centralna, jako ośrodek administracyjny, handlowy i socjalny. W Rynku zlokalizowane są: Szkoła, Urząd Gminy, Poczta, Biblioteka Publiczna, biura GS-u, przystanek PKS, a nieco dalej nowe przedszkole, Ośrodek Zdrowia, Lecznica dla Zwierząt. Wieś posiada zakłady usługowe, posterunek Policji, Bank Spółdzielczy.

Cała gmina posiada sieć gazową i wodociągową, własną oczyszczalnię ścieków i nowoczesne wysypisko śmieci. Trwają cały czas prace kanalizacyjne. Mimo nowoczesności, która wtargnęła do Grębowa, nie brak obiektów świadczących o bogatej przeszłości. Można podziwiać pochodzący z pocz. XIX w. pałac rodu Dolańskich i otaczający go stary park. Atrakcją jest też kopiec upamiętniający strajk chłopski z 1937 r., modrzewiowa ochronka, zespół budynków sakralnych z pocz. XX w. Na miejscowym cmentarzu spoczywają wybitni synowie tej ziemi np.: poeta Wincenty Motas, przywódca ruchu ludowego Jan Gil, porucznik WP Janka „Fizylierka” Stadnik, pisarz Jan Sokół i inni.


 
Na skróty
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
  Geoportal Powiatu Tarnobrzeskiego

Zdjęcia panoramiczne Filmy

 Wybory 2014

 Infolinia Konsumencka

 


 Ekomuzeum w widłach Wisły i Sany

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

Galerie